Chanel vintage 深色牛仔雙鏈肩袋

二手
HK$18,500
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

93%new,有鐳射貼 卡 塵袋及小冊子 Size:18*16.5*11 ,四角正常使用感,無硬傷,90年代的深色牛仔買少見少 錯過不會再有


交易選擇

見面

Hong Kong