Chanel Classic Flap Bag 25cm
Chanel Classic Flap Bag 25cm
Chanel Classic Flap Bag 25cm
Chanel Classic Flap Bag 25cm
Chanel Classic Flap Bag 25cm
Chanel Classic Flap Bag 25cm

分享呢樣產品俾朋友

25.5 x 16 x 7.5 cm 購自日本專門店 之前條線甩咗已拎去專門店維修好 有維修單(證明絕對唔係假貨) 有盒有卡 新淨皮仲係好硬身 絕對少用


交易選擇

見面

Hong Kong

九龍區交收


其他用戶仲睇咗

Gucci 長銀包

Gucci 長銀包

HK$2,0503

Gucci 長銀包

Gucci 長銀包

HK$2,2102

Celine Large Size Trapeze

Celine Large Size Trapeze

HK$9,5006

GUCCI 鎖匙包

GUCCI 鎖匙包

HK$9101