Chanel Classic Flap Bag 25cm
Chanel Classic Flap Bag 25cm
Chanel Classic Flap Bag 25cm
Chanel Classic Flap Bag 25cm
Chanel Classic Flap Bag 25cm
Chanel Classic Flap Bag 25cm

分享呢樣產品俾朋友

25.5 x 16 x 7.5 cm 購自日本專門店 之前條線甩咗已拎去專門店維修好 有維修單(證明絕對唔係假貨) 有盒有卡 新淨皮仲係好硬身 絕對少用


交易選擇

見面

Hong Kong

九龍區交收


其他用戶仲睇咗

Tod's Bucket Bag 全皮豆豆水桶手袋

Tod's Bucket Bag 全皮豆豆水桶手袋

HK$3,3004

80% New Kate Spade 大熱粉紅手挽袋

80% New Kate Spade 大熱粉紅手挽袋

HK$45018

Pedder Red bag clutch 兩用

Pedder Red bag clutch 兩用

HK$1000

Prada 紙袋 (100% New)

Prada 紙袋 (100% New)

HK$153