Chanel Boy😍~25cm👜,24字頭~ 黑金牛皮荔枝皮💕! 100%New&100%real😎 ,💥有冇人搵緊💥💥係就要快手喇!💥專門店又加咗價😏,早買早享受😂! 全港專門店~長期斷貨😥一袋難求👜黑金牛荔枝皮😍靚絕💖💕💓
Chanel Boy😍~25cm👜,24字頭~ 黑金牛皮荔枝皮💕! 100%New&100%real😎 ,💥有冇人搵緊💥💥係就要快手喇!💥專門店又加咗價😏,早買早享受😂! 全港專門店~長期斷貨😥一袋難求👜黑金牛荔枝皮😍靚絕💖💕💓
Chanel Boy😍~25cm👜,24字頭~ 黑金牛皮荔枝皮💕! 100%New&100%real😎 ,💥有冇人搵緊💥💥係就要快手喇!💥專門店又加咗價😏,早買早享受😂! 全港專門店~長期斷貨😥一袋難求👜黑金牛荔枝皮😍靚絕💖💕💓
Chanel Boy😍~25cm👜,24字頭~ 黑金牛皮荔枝皮💕! 100%New&100%real😎 ,💥有冇人搵緊💥💥係就要快手喇!💥專門店又加咗價😏,早買早享受😂! 全港專門店~長期斷貨😥一袋難求👜黑金牛荔枝皮😍靚絕💖💕💓
Chanel Boy😍~25cm👜,24字頭~ 黑金牛皮荔枝皮💕! 100%New&100%real😎 ,💥有冇人搵緊💥💥係就要快手喇!💥專門店又加咗價😏,早買早享受😂! 全港專門店~長期斷貨😥一袋難求👜黑金牛荔枝皮😍靚絕💖💕💓
Chanel Boy😍~25cm👜,24字頭~ 黑金牛皮荔枝皮💕! 100%New&100%real😎 ,💥有冇人搵緊💥💥係就要快手喇!💥專門店又加咗價😏,早買早享受😂! 全港專門店~長期斷貨😥一袋難求👜黑金牛荔枝皮😍靚絕💖💕💓

Chanel Boy😍~25cm👜,24字頭~ 黑金牛皮荔枝皮💕! 100%New&100%real😎 ,💥有冇人搵緊💥💥係就要快手喇!💥專門店又加咗價😏,早買早享受😂! 全港專門店~長期斷貨😥一袋難求👜黑金牛荔枝皮😍靚絕💖💕💓

全新
HK$36,000
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

Chanel boy~25cm😍,💌牛皮~荔枝皮💖,💥黑色~金鏈💖!24字頭~💁full set,Brand new,Original recipt🛍👜 一袋難求 💕,專門店長期斷貨,專門店正單😍 現貨只得一個🎁


交易選擇

見面

Hong Kong

九龍區面交 ,陪驗😉


其他用戶仲睇咗

LV Small Bag

LV Small Bag

HK$1,439.1014

Givenchy 細袋

Givenchy 細袋

HK$5,8007

Guess 女裝銀包

Guess 女裝銀包

HK$802

🎃🎃淘寶代購🎃🎃 🎃🎃淘寶代購🎃🎃

🎃🎃淘寶代購🎃🎃 🎃🎃淘寶代購🎃🎃

HK$022