Chanel 羊皮亮片手袋
Chanel 羊皮亮片手袋
Chanel 羊皮亮片手袋
Chanel 羊皮亮片手袋
Chanel 羊皮亮片手袋
Chanel 羊皮亮片手袋

分享呢樣產品俾朋友

80%new,100%real,party或飲宴必備,搶眼易襯,回頭率高!


交易選擇

見面

Hong Kong


其他用戶仲睇咗

GIEVES & HAWKES 銀包+行李牌

GIEVES & HAWKES 銀包+行李牌

HK$1,1800

LV 咭包

LV 咭包

HK$8002

ɢɪᴠᴇɴᴄʜʏ ᴠɪɴᴛᴀɢᴇ ᴄʀᴏss ʙᴀɢ

ɢɪᴠᴇɴᴄʜʏ ᴠɪɴᴛᴀɢᴇ ᴄʀᴏss ʙᴀɢ

HK$1,7004

LV 99%new 有單

LV 99%new 有單

HK$2,8006