Chanel 大牛仔布側揹袋
Chanel 大牛仔布側揹袋
Chanel 大牛仔布側揹袋
Chanel 大牛仔布側揹袋
Chanel 大牛仔布側揹袋
Chanel 大牛仔布側揹袋

分享呢樣產品俾朋友

四角沒有磨損,有卡有塵袋冇左單,好夠裝野,casual 好易襯,全袋沒有破損,100%真貨。


其他用戶仲睇咗

Hermes Toolbox 20

Hermes Toolbox 20

HK$25,80022

Hermes 全皮白色 Garden Party 36

Hermes 全皮白色 Garden Party 36

HK$12,0006

Salad 卡片盒

Salad 卡片盒

HK$13811

Hermes Garden Party 36 罕有紫色

Hermes Garden Party 36 罕有紫色

HK$7,80030