Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

HK$100

[BTS]防彈少年團 親筆簽名poster

icon

Hong Kong

icon

Mailing · Meetup

icon

Used

1 month ago In K-Wave

Meet-up

Shipping

Listed by gayoung

Mostly Responsive

Verified

Check seller profile

Reviews for gayoung

htung_

2018 Mar

第一。早一個鐘頭先話唔得 我已經無話你無批評 第二。係咁揾你但你已讀不回係咁online之後都話無睇過 係咪講大話就唔知 add多幾下?你要唔要睇翻記錄我等左你幾多日?第三。我係咁約你你都唔應幾時得 好似係你問題?第四。話我亂比差評 你值唔值差評?好值 如果大家想拎任何我同你既對話紀錄隨時問我拎啦 公道在人心:) (為左唔好再有受害者 打幾長既論文都得架🙂仲有 邊有你咁多客要見咁多trip要去姐)