Bigbang Top熊公仔
Bigbang Top熊公仔
Bigbang Top熊公仔

分享呢樣產品俾朋友

18cm TOP熊 日本夾公仔 應該已絕版 全新 連掛牌 呢個size真係最得意😍 拎出街 擺屋企 都得!!!


交易選擇

見面

Hong Kong


其他用戶仲睇咗

BIGBANG TOP 發聲匙扣

BIGBANG TOP 發聲匙扣

HK$855

BIGBANG 全新舊版 version 3 皇冠燈 應援

BIGBANG 全新舊版 version 3 皇冠燈 應援

HK$501

Gfriend Awakening CD

Gfriend Awakening CD

HK$303

韓星掛曆

韓星掛曆

HK$1484