BIGBANG G-Dragon、NCT、Day6、Produce 101、BTS、孔劉 yes Card

全新
HK$2
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

閃卡、簽卡、G-Dragon$5張 其他$2張 全部$20 最好全部買 散買要加$2郵費