Bigbang大聲及勝利銀簽yes Card
Bigbang大聲及勝利銀簽yes Card
Bigbang大聲及勝利銀簽yes Card

分享呢樣產品俾朋友

Big bang yes card 銀簽 $1一張,全新冇花, 買多可平 有意請cm/ direct #bigbang小卡 #bigbang週邊 #bigbang #bigbangyescard #姜大聲 #勝利 #李升炫 #權志龍 #bbg #大聲 #勝利bigbang #kpopyescard #收yescard #daesung


交易選擇

見面

Hong Kong

郵寄或配送


其他用戶仲睇咗

Yes card(all)

Yes card(all)

HK$8.104

Blackpink Lisa彩簽Yes card

Blackpink Lisa彩簽Yes card

HK$7.200

Blackpink 簽名 卡 卡簿 5R相

Blackpink 簽名 卡 卡簿 5R相

HK$454

李鍾碩明星卡/yescard

李鍾碩明星卡/yescard

HK$110