Babyliss Big Hair 50mm 360度左右轉風筒 可吹出梨花頭
Babyliss Big Hair 50mm 360度左右轉風筒 可吹出梨花頭
Babyliss Big Hair 50mm 360度左右轉風筒 可吹出梨花頭
Babyliss Big Hair 50mm 360度左右轉風筒 可吹出梨花頭
Babyliss Big Hair 50mm 360度左右轉風筒 可吹出梨花頭
Babyliss Big Hair 50mm 360度左右轉風筒 可吹出梨花頭

分享呢樣產品俾朋友

Babyliss Big hair 50mm正品風筒 購自網上 只用過兩次 已經無盒啦 係風筒版既鑽鑽 可順或逆時針自由轉動 有冷風,暖風和熱風 方便易用 三腳插頭


交易選擇

見面

Hong Kong

可以另議

郵寄或配送


其他用戶仲睇咗

Electric warm cloth

Electric warm cloth

HK$2,0000

dbrand 白色大理石貼紙 13" MacBook Pro (Touchbar)

dbrand 白色大理石貼紙 13" MacBook Pro (Touchbar)

HK$1004

Electric warm cloth

Electric warm cloth

HK$2,0000

4USB 差電拖板

4USB 差電拖板

HK$803