Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

HK$18,000

AUDI A6 2.4 2009

AUDI A6 2.4 2009

icon
over 3 months ago by lawrence_kc_l
icon
HK$18,000
icon
37 Likes
icon
2009 年落地 Audi A6。香港奧運特別版 第56/130部。剛做大檢查,已換所有消耗品,換左四條新米芝連。做埋政府驗車,牌費到今年十月。車頭及電腦正常,十分好力,v6引擎,坐5位大人亦加速爽快,車箱內隔音效果極佳,全真皮坐椅,前兩座電重動椅,特大尾箱,長泊室內。牌薄一字。 家庭因素所以放售,由於都有十年車,小小問題在所難免,不影響日常使用。 1)後座兩門開鎖制有問題,開門冇問題,但鎖左門再開要重內面開,但放心鎖車安全冇問題。 2)後座內天花布膠水老化,布有小小退落。(已修補) 3)低音喇叭老化,有冊音,其它喇叭正常,普通便用冇問題。Bose 名牌音響。 4)右前細燈燒左 價格已反映問題,希望找到有心人。週末九龍塘區睇車。
Ask your seller for delivery. Stay safe at home.

Getting This

Share This Listing

Meet The Seller

Listed by lawrence_kc_l

Very Responsive

Verified

Check seller profile

Reviews for lawrence_kc_l

pinoman

2020 Apr

Good buyer to deal with, highly recommend