ANNA SUI 漆皮黑色手袋 蝴蝶鏈可以拆出嚟 一物兩用
ANNA SUI 漆皮黑色手袋 蝴蝶鏈可以拆出嚟 一物兩用
ANNA SUI 漆皮黑色手袋 蝴蝶鏈可以拆出嚟 一物兩用
ANNA SUI 漆皮黑色手袋 蝴蝶鏈可以拆出嚟 一物兩用
ANNA SUI 漆皮黑色手袋 蝴蝶鏈可以拆出嚟 一物兩用
ANNA SUI 漆皮黑色手袋 蝴蝶鏈可以拆出嚟 一物兩用

分享呢樣產品俾朋友

多年前喺香港it買入,用過幾次, 之後又擺埋一二邊, 所以壓到個袋有啲皺, 塵袋唔見曬, 不過保證係真貨 個蝴蝶鏈可以拆出嚟, 扣喺其他手袋都得 現狀與圖, 大約八成新左右啦, 可以上膊, size放唔到a4 有咩唔明再私訊問啦唔該 如果見面交收,需要交收前過一半錢入我戶口, 唔該曬!


交易選擇

見面

Hong Kong

郵寄或配送


其他用戶仲睇咗

Miumiu

Miumiu

HK$85020

Gucci Disco bag

Gucci Disco bag

HK$1,30051

85%new Chanel Wallet

85%new Chanel Wallet

HK$2,25015

Chanel

Chanel

HK$15,00017