ais sim2fly 電話卡 香港,澳門,台灣,南韓,日本,新加坡,馬來西亞,老撾,印度,菲律賓,東埔寨,緬甸
ais sim2fly 電話卡 香港,澳門,台灣,南韓,日本,新加坡,馬來西亞,老撾,印度,菲律賓,東埔寨,緬甸
ais sim2fly 電話卡 香港,澳門,台灣,南韓,日本,新加坡,馬來西亞,老撾,印度,菲律賓,東埔寨,緬甸

分享呢樣產品俾朋友

ais sim2fly 電話卡 香港,澳門,台灣,南韓,日本,新加坡,馬來西亞,老撾,印度,菲律賓,東埔寨,緬甸 @ HK$99

想查詢呢樣產品嘅資料,按 "傾偈買嘢"


交易選擇

見面

MTR Cheung Sha Wan Station 長沙灣站, Hong Kong

星期一至六晚上八點後, 星期日全日


其他用戶仲睇咗

(Purchasing gift)電子產品防撞收納箱

(Purchasing gift)電子產品防撞收納箱

HK$08

GoPro Hero 4 Black

GoPro Hero 4 Black

HK$2,2001

改褲.補衫 車窗簾

改褲.補衫 車窗簾

HK$8016

100%全新~迷你多功能家用衣車一台連擴充展板,可电池或交流电操作,簡單易用。這不是玩具,它是双線縫紉機。售$120。
100% new ~ mini multi-functional home sewing machine, come with expansion panels, battery or AC operation, easy to use. 
It's not a TOY, it's a double line sewing machine.Sale $120 now.

100%全新~迷你多功能家用衣車一台連擴充展板,可电池或交流电操作,簡單易用。這不是玩具,它是双線縫紉機。售$120。 100% new ~ mini multi-functional home sewing machine, come with expansion panels, battery or AC operation, easy to use. It's not a TOY, it's a double line sewing machine.Sale $120 now.

HK$12047