Acer 電腦螢幕$200
Acer 電腦螢幕$200
Acer 電腦螢幕$200
Acer 電腦螢幕$200
Acer 電腦螢幕$200
Acer 電腦螢幕$200

分享呢樣產品俾朋友

Acer 電腦螢幕$200 絕對運作正常 (圖片d黑邊位係反光唔係花痕) 尺寸闊19吋長11吋 唔支援hdmi 有意可以聯絡我傾~


交易選擇

見面

Hong Kong

郵寄或配送


其他用戶仲睇咗

JVC-DLA-X5500 , JVC-DLA-X570 $25800-26800 2-3台小折 JVC-DLA-X5500 $26800   JVC-DLA-X7500 JVC-DLA-X770 $3X500-3X500   JVC-DLA-X9500 JVC-DLA-X970  JVC-DLA-Z1 大折  SONY VPL-VW5000ES  VPL-VW1100ES  VPL-VW5

JVC-DLA-X5500 , JVC-DLA-X570 $25800-26800 2-3台小折 JVC-DLA-X5500 $26800 JVC-DLA-X7500 JVC-DLA-X770 $3X500-3X500 JVC-DLA-X9500 JVC-DLA-X970 JVC-DLA-Z1 大折 SONY VPL-VW5000ES VPL-VW1100ES VPL-VW5

HK$26,3003

SONY 21"CRT 電視機

SONY 21"CRT 電視機

HK$4502

全新Wireless Headphone

全新Wireless Headphone

HK$121.502

三星細雪櫃仔

三星細雪櫃仔

HK$5009