8Seconds x G-Dragon sketchbook
13.5cm x 19.5cm x 1.5cm
其中三張內頁附有GD相片
8Seconds x G-Dragon sketchbook
13.5cm x 19.5cm x 1.5cm
其中三張內頁附有GD相片
8Seconds x G-Dragon sketchbook
13.5cm x 19.5cm x 1.5cm
其中三張內頁附有GD相片
8Seconds x G-Dragon sketchbook
13.5cm x 19.5cm x 1.5cm
其中三張內頁附有GD相片
8Seconds x G-Dragon sketchbook
13.5cm x 19.5cm x 1.5cm
其中三張內頁附有GD相片
8Seconds x G-Dragon sketchbook
13.5cm x 19.5cm x 1.5cm
其中三張內頁附有GD相片

8Seconds x G-Dragon sketchbook 13.5cm x 19.5cm x 1.5cm 其中三張內頁附有GD相片

全新
HK$120
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

8Seconds x G-Dragon sketchbook 13.5cm x 19.5cm x 1.5cm 其中三張內頁附有GD相片 @ HK$120

想查詢呢樣產品嘅資料,按 "傾偈買嘢"


交易選擇

見面

Hong Kong


其他用戶仲睇咗

JJ Project Verse2海報

JJ Project Verse2海報

HK$201

林煐岷fan union扇

林煐岷fan union扇

HK$502

少女時代 海報 5張

少女時代 海報 5張

HK$251

SNSD 少女時代

SNSD 少女時代

HK$106