8Seconds x G-Dragon sketchbook 13.5cm x 19.5cm x 1.5cm 其中三張內頁附有GD相片

全新
HK$120
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

8Seconds x G-Dragon sketchbook 13.5cm x 19.5cm x 1.5cm 其中三張內頁附有GD相片 @ HK$120

想查詢呢樣產品嘅資料,按 "傾偈買嘢"


交易選擇

見面

Hong Kong