8Seconds x G-Dragon sketchbook
13.5cm x 19.5cm x 1.5cm
其中三張內頁附有GD相片
8Seconds x G-Dragon sketchbook
13.5cm x 19.5cm x 1.5cm
其中三張內頁附有GD相片
8Seconds x G-Dragon sketchbook
13.5cm x 19.5cm x 1.5cm
其中三張內頁附有GD相片
8Seconds x G-Dragon sketchbook
13.5cm x 19.5cm x 1.5cm
其中三張內頁附有GD相片
8Seconds x G-Dragon sketchbook
13.5cm x 19.5cm x 1.5cm
其中三張內頁附有GD相片
8Seconds x G-Dragon sketchbook
13.5cm x 19.5cm x 1.5cm
其中三張內頁附有GD相片

8Seconds x G-Dragon sketchbook 13.5cm x 19.5cm x 1.5cm 其中三張內頁附有GD相片

全新
HK$120
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

8Seconds x G-Dragon sketchbook 13.5cm x 19.5cm x 1.5cm 其中三張內頁附有GD相片 @ HK$120

想查詢呢樣產品嘅資料,按 "傾偈買嘢"


交易選擇

見面

Hong Kong


其他用戶仲睇咗

EXID eclipse Hani 碟

EXID eclipse Hani 碟

HK$1104

軍艦島postcard

軍艦島postcard

HK$157

Bigbang 太陽應援扇

Bigbang 太陽應援扇

HK$107

限量版韓國starbucks 光復杯+會員卡

限量版韓國starbucks 光復杯+會員卡

HK$35010