7n單晶銅鍍銀8絞冷涷耳機線升級線 3.5mm Mmcx 插 Shure 線身非常柔軟 Se846 Westone W60 Ue900s 皆可用 有兩條已賣1條 重有1條
7n單晶銅鍍銀8絞冷涷耳機線升級線 3.5mm Mmcx 插 Shure 線身非常柔軟 Se846 Westone W60 Ue900s 皆可用 有兩條已賣1條 重有1條
7n單晶銅鍍銀8絞冷涷耳機線升級線 3.5mm Mmcx 插 Shure 線身非常柔軟 Se846 Westone W60 Ue900s 皆可用 有兩條已賣1條 重有1條
7n單晶銅鍍銀8絞冷涷耳機線升級線 3.5mm Mmcx 插 Shure 線身非常柔軟 Se846 Westone W60 Ue900s 皆可用 有兩條已賣1條 重有1條

7n單晶銅鍍銀8絞冷涷耳機線升級線 3.5mm Mmcx 插 Shure 線身非常柔軟 Se846 Westone W60 Ue900s 皆可用 有兩條已賣1條 重有1條


HK$400
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

7n單晶銅鍍銀8絞冷涷耳機線升級線 3.5mm Mmcx 插 Shure Se846 Westone W60 Ue900s 皆可用 7n 單晶銅鍍銀線 聲音醇厚自然,更有銀線高頻,人聲集中、中低頻更豐富,極具規模的動態與音場表現。線身很柔軟,是女友台灣買的買了2條 已賣一條 ,剩下一條,售$400.


其他用戶仲睇咗

💢【 BOROFONE BE5 無線運動耳機】💢

💢【 BOROFONE BE5 無線運動耳機】💢

HK$1801

dse 專用收音機

dse 專用收音機

HK$2005

🈹5折❗️SOUL 無線防水運動耳機

🈹5折❗️SOUL 無線防水運動耳機

HK$3905

Headphones

Headphones

HK$58.509