Acer A1-713hd 壞機停左係Logo, 
Not Working, Sell As Parts
 Acer A1-713hd 壞機停左係Logo, 
Not Working, Sell As Parts
 Acer A1-713hd 壞機停左係Logo, 
Not Working, Sell As Parts
 Acer A1-713hd 壞機停左係Logo, 
Not Working, Sell As Parts
 Acer A1-713hd 壞機停左係Logo, 
Not Working, Sell As Parts

Acer A1-713hd 壞機停左係Logo, Not Working, Sell As Parts


HK$100
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

Acer A1-713hd 壞機停左係Logo, Not Working, Sell As Parts @ HK$100

想查詢呢樣產品嘅資料,按 "傾偈買嘢"


交易選擇

見面

Hong Kong

銅鑼灣


其他用戶仲睇咗

全新MacBook Air 13” 電腦袋

全新MacBook Air 13” 電腦袋

HK$800

HP  13**Note Book

HP 13**Note Book

HK$60017

Microsoft Surface Dial (Brand New)

Microsoft Surface Dial (Brand New)

HK$7500