Agnes B Diy Painting Figure Robot Anniversary 週年紀念版自製繪畫上顏色  實心人形公仔 機械人
Agnes B Diy Painting Figure Robot Anniversary 週年紀念版自製繪畫上顏色  實心人形公仔 機械人
Agnes B Diy Painting Figure Robot Anniversary 週年紀念版自製繪畫上顏色  實心人形公仔 機械人
Agnes B Diy Painting Figure Robot Anniversary 週年紀念版自製繪畫上顏色  實心人形公仔 機械人
Agnes B Diy Painting Figure Robot Anniversary 週年紀念版自製繪畫上顏色  實心人形公仔 機械人
Agnes B Diy Painting Figure Robot Anniversary 週年紀念版自製繪畫上顏色  實心人形公仔 機械人

分享呢樣產品俾朋友

4' high , solid and heavy !


交易選擇

見面

MTR Po Lam Station 寶琳站, Hong Kong

星期一至五 早上9時或下午4至六時。星期六及星期日不定地點 和時間 需留言夾

郵寄或配送

平郵$5


其他用戶仲睇咗

天然白水晶聚寶盆

天然白水晶聚寶盆

HK$88017

一號.捕夢網風鈴🎐

一號.捕夢網風鈴🎐

HK$301

李小龍掛畫. Bruce Lee Print

李小龍掛畫. Bruce Lee Print

HK$3003