Prada
Prada
Prada
Prada
Prada
Prada

分享呢樣產品俾朋友

26cm,九成新,少揹維持良好,四角正常,有單有卡,不議價


交易選擇

見面

Hong Kong

柴灣,尖沙咀,


其他用戶仲睇咗

LG G5 Battery Charging Kit ( Only The Charger + Battery Box, Battery Not Included )

LG G5 Battery Charging Kit ( Only The Charger + Battery Box, Battery Not Included )

HK$650

Samsungnote2

Samsungnote2

HK$5500

Bearbrick Be@rbrick 100% Rabbit R@bbrick Chrome Silver

Bearbrick Be@rbrick 100% Rabbit R@bbrick Chrome Silver

HK$5000

Mickey Mouse Purse

Mickey Mouse Purse

HK$102