Dr Kong 高跟鞋 👠
Dr Kong 高跟鞋 👠
Dr Kong 高跟鞋 👠
Dr Kong 高跟鞋 👠
Dr Kong 高跟鞋 👠
Dr Kong 高跟鞋 👠

分享呢樣產品俾朋友

🔹Size 38 🔹沒鞋盒 🔹鞋頭有少少花 🔹非常適合番工


交易選擇

見面

MTR Choi Hung Station 彩虹站, Hong Kong

🔹 Monday - Friday After 7:00p.m


其他用戶仲睇咗

3x long sleeve bodysuits

3x long sleeve bodysuits

HK$1002

3x long sleeve bodysuits

3x long sleeve bodysuits

HK$1002

東京迪士尼限定擦得甩水筆

東京迪士尼限定擦得甩水筆

HK$182

Kate Spade Bag

Kate Spade Bag

HK$5000