65% new Coach 手袋 (可上膊)
65% new Coach 手袋 (可上膊)
65% new Coach 手袋 (可上膊)
65% new Coach 手袋 (可上膊)
65% new Coach 手袋 (可上膊)
65% new Coach 手袋 (可上膊)

分享呢樣產品俾朋友

A4 size 有大 , 手柄及角位有黑及磨損位(見圖)絕無美圖 其他地方及內隴好新淨 多暗格位 實用 購至日本 價格已set 到好低 不要再議價🙏🏻🙏🏻


交易選擇

見面

Hong Kong

Trade in at Kwun Tong MTR station only * ** others MTR station extra $20


其他用戶仲睇咗

Ysl 經典款黑色woc

Ysl 經典款黑色woc

HK$7,5001

DKNY 鏈包/斜咩/上膊/菱格小手袋

DKNY 鏈包/斜咩/上膊/菱格小手袋

HK$5000

Patrick Cox 啡色散紙包

Patrick Cox 啡色散紙包

HK$1992

Porter Tokyo Lift tote Bag 三用袋

Porter Tokyo Lift tote Bag 三用袋

HK$2,2000