Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

cassntom

No reviews

HK$258

3日2夜 走佬袋懶人包優惠套裝

icon

Hong Kong

icon

Mailing

icon

New

本🐻走佬袋懶人包優惠套裝 隆重登場啦!~~ 重質、重量、慳錢兼有齊哂入院所需的日用品, 等各位在孕媽媽同我一齊煩少樣野🤩 3日2夜 走佬袋懶人包優惠套裝包括以下: 1) 六甲村免洗棉褲 X 1包 (每包5條,高腰/低腰可自選) 2) 六甲村高吸量產後孕婦衛生巾 X 1 包 (每包20塊) 3) 六甲村加大防水床墊 X 1包 (每包 5 塊) 4) 六甲村極淨感防溢乳墊 X 1包 (每包 60個) 5) 孕婦沖洗器(彎頭免站立) X 1 個 HK$ 258/Pack 團購截單日期: 每個月的28 號 出貨日期: 每月的第15個工作天,不接急單 - 先付款先有貨 ,如產品售完會全額退款🐻 - 以上產品因衛生問題,不設退換。 購買以產套裝,均可於同一訂單內以優惠價換購其他產品。 如果準備到私家醫院生的媽媽, 通常院方都有基本的日用品提拱, 可以先了解再購買, 咁就可以避免不必要的浪費啦~ #六甲村 #走佬袋 #走佬袋必備 #坐月 #坐月必備 #穿羊水 #產前產後 #產後護理 #新手媽媽 #台灣直送 #待產 #孕媽首選 #六甲村極淨感防溢乳墊 #乳墊 #母乳媽媽 #母乳 #走佬袋懶人包 #坐月懶人包 #懷好孕 #在孕媽媽 #產後沖洗器 #防水床墊 #產婦衛生巾 #衛生網褲 #天下媽媽一樣媽 #對媽媽好對BB好

3 months ago In Maternity

Shipping

Mailing & Delivery

平郵+$10 (不負責運送風險) 或 順豐到付 或 屯門辦公室到取 (西鐵站步行 8分鍾)

Listed by cassntom

Not Responsive

Verified

Check seller profile