2pm Yescard
2pm Yescard
2pm Yescard

分享呢樣產品俾朋友

$6set 單買白卡$2 閃卡$5


交易選擇

見面

MTR Hong Kong Station (港鐵香港站), Hong Kong

可以荃湾缐至旺角缐,可议地方😀😀


其他用戶仲睇咗

TWICE 22期yes card

TWICE 22期yes card

HK$252

Kpop EXO Super Junior Sticker 貼紙

Kpop EXO Super Junior Sticker 貼紙

HK$53

Twice Signal Sana VerB Set

Twice Signal Sana VerB Set

HK$2003

放售TWICE Debut專輯

放售TWICE Debut專輯

HK$1200