21期YES CARD
21期YES CARD
21期YES CARD

分享呢樣產品俾朋友

Monsta X JM


交易選擇

見面

MTR Hong Kong Station (港鐵香港站), Hong Kong

紅線綠線紫線不出閘🌸


其他用戶仲睇咗

Yes card(all)

Yes card(all)

HK$8.104

Blackpink Lisa彩簽Yes card

Blackpink Lisa彩簽Yes card

HK$7.200

Blackpink 簽名 卡 卡簿 5R相

Blackpink 簽名 卡 卡簿 5R相

HK$454

李鍾碩明星卡/yescard

李鍾碩明星卡/yescard

HK$110