21期 Monsta x yescard
21期 Monsta x yescard
21期 Monsta x yescard

分享呢樣產品俾朋友

x1$3


交易選擇

見面

港鐵屯門站, Hong Kong

最好星期六日面交。 最遠可以港鐵屯門站。 如果貴客住屯門的話可以在石排,良景,新圍或大興輕鐵站面交。


其他用戶仲睇咗

BTS Love Yourself系列週邊衛衣

BTS Love Yourself系列週邊衛衣

HK$13811

bts vt

bts vt

HK$2802

bts 親簽專

bts 親簽專

HK$6002

bts 親簽專

bts 親簽專

HK$6004