21期 Monsta x yescard
21期 Monsta x yescard
21期 Monsta x yescard

分享呢樣產品俾朋友

x1$3


交易選擇

見面

港鐵屯門站, Hong Kong

最好星期六日面交。 最遠可以港鐵屯門站。 如果貴客住屯門的話可以在石排,良景,新圍或大興輕鐵站面交。


其他用戶仲睇咗

Twice Page2 連TT小卡專

Twice Page2 連TT小卡專

HK$502

Wannaone 專輯(換)(wanna one)

Wannaone 專輯(換)(wanna one)

HK$02

Wannaone yohi 餅乾 (wanna one) (大盒) (ong)

Wannaone yohi 餅乾 (wanna one) (大盒) (ong)

HK$401

Wanna One mini album 1x1=1 Sky version

Wanna One mini album 1x1=1 Sky version

HK$1404