2012 Red Wine 法國紅酒 Chateau Tour leognan

全新
HK$199
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

Chateau Tour leognan 2012 Cabernet Sauvignon 2012 Château Tour Léognan, Pessac-Léognan France 禮物 平讓 有意請私訊 $199 each


交易選擇

見面

Hong Kong

Wan Chai Only