20期yescard
20期yescard
20期yescard

分享呢樣產品俾朋友

x1$3 kai閃$5 全$10


交易選擇

見面

港鐵屯門站, Hong Kong

最好星期六日面交。 最遠可以港鐵屯門站。 如果貴客住屯門的話可以在石排,良景,新圍或大興輕鐵站面交。


其他用戶仲睇咗

Folder - 金秀賢

Folder - 金秀賢

HK$53

EXO MAMA小卡連專輯

EXO MAMA小卡連專輯

HK$202

各種官方小卡

各種官方小卡

HK$03