20期 YESCARD
20期 YESCARD
20期 YESCARD

分享呢樣產品俾朋友

GFRIEND umji


交易選擇

見面

MTR Hong Kong Station (港鐵香港站), Hong Kong

紅線綠線紫線不出閘🌸


其他用戶仲睇咗

EXO yescard

EXO yescard

HK$12

EXO LAY周邊

EXO LAY周邊

HK$451

Exo Exact小卡 Lay Xiumin

Exo Exact小卡 Lay Xiumin

HK$302

[NEW] EXO File 文件夾

[NEW] EXO File 文件夾

HK$104