1948-1979 Hong Kong 10cents x500pcs (Random Release the year) 1948-1979 香港1毫舊硬幣 喬治六世 英女王伊麗莎白二世 (男女頭大一毫銅幣) x500枚
Email: ringo77511@yahoo.com
1948-1979 Hong Kong 10cents x500pcs (Random Release the year) 1948-1979 香港1毫舊硬幣 喬治六世 英女王伊麗莎白二世 (男女頭大一毫銅幣) x500枚
Email: ringo77511@yahoo.com
1948-1979 Hong Kong 10cents x500pcs (Random Release the year) 1948-1979 香港1毫舊硬幣 喬治六世 英女王伊麗莎白二世 (男女頭大一毫銅幣) x500枚
Email: ringo77511@yahoo.com

1948-1979 Hong Kong 10cents x500pcs (Random Release the year) 1948-1979 香港1毫舊硬幣 喬治六世 英女王伊麗莎白二世 (男女頭大一毫銅幣) x500枚 Email: ringo77511@yahoo.com

二手
HK$1,750
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

1948-1979 Hong Kong 10cents x500pcs (Random Release the year) 1948-1979 香港1毫舊硬幣 喬治六世 英女王伊麗莎白二世 (男女頭大一毫銅幣) x500枚 Email: ringo77511@yahoo.com


交易選擇

見面

Hong Kong

MTR Central Station Preferred (Hong Kong only)

郵寄或配送

International Customer: PayPal only (ship by Registered Mail, the charge borne by buyer around HKD100)


其他用戶仲睇咗

2008年奧運會記念鈔票

2008年奧運會記念鈔票

HK$4004

新加坡2元紙鈔(船版)

新加坡2元紙鈔(船版)

HK$00

2001年 台灣 200圓(PMG 66 EPQ) CC補版

2001年 台灣 200圓(PMG 66 EPQ) CC補版

HK$4000

泰國舊版二十匹

泰國舊版二十匹

HK$200