1941年紙幣 一套三張
1941年紙幣 一套三張
1941年紙幣 一套三張
1941年紙幣 一套三張
1941年紙幣 一套三張

1941年紙幣 一套三張

二手
HK$800
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

品相如圖 可小議


交易選擇

見面

Hong Kong

地鐵沿線


其他用戶仲睇咗

(評級紙幣)少有藍屋PMG EPQ 58香港滙豐銀行1983年伍拾圓紙幣 A/7 244312

(評級紙幣)少有藍屋PMG EPQ 58香港滙豐銀行1983年伍拾圓紙幣 A/7 244312

HK$4991

生發頭2020尾兩連號近直版1983年香港上海匯豐銀行$10

生發頭2020尾兩連號近直版1983年香港上海匯豐銀行$10

HK$1201

壓幣

壓幣

HK$203

HK Chartered Bank 5 Dollors Banknote 香港渣打銀行伍圓紙幣 P590709

HK Chartered Bank 5 Dollors Banknote 香港渣打銀行伍圓紙幣 P590709

HK$705