1941年紙幣 一套三張
1941年紙幣 一套三張
1941年紙幣 一套三張
1941年紙幣 一套三張
1941年紙幣 一套三張

1941年紙幣 一套三張

二手
HK$800
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

品相如圖


交易選擇

見面

Hong Kong

地鐵沿線


其他用戶仲睇咗

蜘蛛俠銀幣 spider Man

蜘蛛俠銀幣 spider Man

HK$4882

旧港钞,1959年5元。

旧港钞,1959年5元。

HK$3800

1980年豐銀行伍拾圓

1980年豐銀行伍拾圓

HK$8,888.882

2張渣打伍圓和1張豐伍圓紙幣

2張渣打伍圓和1張豐伍圓紙幣

HK$8,888.882