18k #黃鑽 系列 HKD5000 Up
18k #黃鑽 系列 HKD5000 Up
18k #黃鑽 系列 HKD5000 Up

分享呢樣產品俾朋友

#mienna 18K #黃鑽 項鍊 1️⃣黃鑽主石:0.18ct 白鑽副石:0.293ct 黃鑽副石:0.072ct 總重:3.25g 2️⃣黃鑽主石:0.169ct 白鑽副石:0.063ct 黃鑽副石:0.08ct 總重:2.75g 3️⃣黃鑽主石:0.082ct 白鑽副石:0.091ct 黃鑽副石:0.106ct 總重:0.87g(單吊墜) 4️⃣黃鑽主石:0.177ct 白鑽副石:0.136ct 黃鑽副石:0.068ct 總重:2.76g 5️⃣黃鑽主石:0.143ct 白鑽副石:0.05ct 黃鑽副石:0.151ct 總重:3.55g 6️⃣黃鑽主石:0.234ct 白鑽副石:0.172ct 總重:3.25g 7️⃣黃鑽主石:0.153ct 白鑽副石:0.018ct 黃鑽副石:0.06ct 總重:0.99g


交易選擇

見面

Hong Kong

屯門


其他用戶仲睇咗

Tiffany Silver Necklace (for Men)

Tiffany Silver Necklace (for Men)

HK$2,0006

New Diver 's log book 全新潛水員行事紀錄部

New Diver 's log book 全新潛水員行事紀錄部

HK$206

Tiffany $ Co sliver ring

Tiffany $ Co sliver ring

HK$5005

Hermes bearn wallet 長銀包

Hermes bearn wallet 長銀包

HK$5,8001