04年NISSAN SUNNY
04年NISSAN SUNNY
04年NISSAN SUNNY
04年NISSAN SUNNY
04年NISSAN SUNNY
04年NISSAN SUNNY

分享呢樣產品俾朋友

04製NISSAN Sunny 1.5 天窗皮龐牌費17年11月尾,全正常合新牌北角區睇車


交易選擇

見面

Hong Kong

北角區睇車,運輸處交收


其他用戶仲睇咗

08/08 BMW120IA

08/08 BMW120IA

HK$48,00027

2007 BMW X5 3.0SIA 7 Seater

2007 BMW X5 3.0SIA 7 Seater

HK$100,0002

2010 VW Golf 1.4 GT

2010 VW Golf 1.4 GT

HK$63,00013

2008 NISSAN GTR R35 PREMIUM

2008 NISSAN GTR R35 PREMIUM

HK$418,0008