🌟Prada😈 靚靚易襯後生兩用袋 (返工去街一流)😇😈
🌟Prada😈 靚靚易襯後生兩用袋 (返工去街一流)😇😈
🌟Prada😈 靚靚易襯後生兩用袋 (返工去街一流)😇😈
🌟Prada😈 靚靚易襯後生兩用袋 (返工去街一流)😇😈
🌟Prada😈 靚靚易襯後生兩用袋 (返工去街一流)😇😈
🌟Prada😈 靚靚易襯後生兩用袋 (返工去街一流)😇😈

🌟Prada😈 靚靚易襯後生兩用袋 (返工去街一流)😇😈

二手
HK$3,200
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

😨執屋清貨大減價😫 🈹買咗勁小用貨品~17號 (^_^;) 🆕9成99新 (同新無分別), 活動咩帶未開過,四個各位冇爛, 表面冇花冇爛 🚩包塵袋 🐔不議價🐓 🌟一生人緊要有個Prada😈, 歷久常新, 長期襟興 , 唔會過時🌟 原價$748O 尺寸: 面14寸x9寸, 下風琴14寸x8寸半, 側風琴9寸x8寸, 手挽13寸


其他用戶仲睇咗

日本地圖Paprika長方袋

日本地圖Paprika長方袋

HK$2804

LV epi cluch

LV epi cluch

HK$1,50023

Gucci

Gucci

HK$1,00015

$49 😻PLAYBOY 👜(Bought from SOGO 購自崇光百貨)Ladies handbag with key and lock✴️ OL, 斯文,醫生袋型, 有金扣及鎖匙 *⭕️NLY trade by face to face at Kwai Fong MTR station/請注意只限葵芳地鐵站交收‼️*

$49 😻PLAYBOY 👜(Bought from SOGO 購自崇光百貨)Ladies handbag with key and lock✴️ OL, 斯文,醫生袋型, 有金扣及鎖匙 *⭕️NLY trade by face to face at Kwai Fong MTR station/請注意只限葵芳地鐵站交收‼️*

HK$496