🌟LV 紫藍樹纹 6咭銀包 (💲 少有特別靚色,長興款, 男女均可 💵💴💶💷)
🌟LV 紫藍樹纹 6咭銀包 (💲 少有特別靚色,長興款, 男女均可 💵💴💶💷)
🌟LV 紫藍樹纹 6咭銀包 (💲 少有特別靚色,長興款, 男女均可 💵💴💶💷)
🌟LV 紫藍樹纹 6咭銀包 (💲 少有特別靚色,長興款, 男女均可 💵💴💶💷)
🌟LV 紫藍樹纹 6咭銀包 (💲 少有特別靚色,長興款, 男女均可 💵💴💶💷)
🌟LV 紫藍樹纹 6咭銀包 (💲 少有特別靚色,長興款, 男女均可 💵💴💶💷)

🌟LV 紫藍樹纹 6咭銀包 (💲 少有特別靚色,長興款, 男女均可 💵💴💶💷)

二手
HK$720
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

😨執屋清貨大減價😫 屋企人買咗吾用貨品 ~5號 (^_^;) 💡8成半新 (有正常使用痕跡), 2個各位有輕微磨損, 表面冇花冇爛, 中接位有破口但已維修 💯包盒 🔊LV~~~喎!🔥🔊LV~~~喎!🔥 🔊LV~~~喎! 🔥 🔊LV~~~喎! 🔥 🔊LV~~~喎! 🔥 🔊LV~~~喎! 🔥 💯信心之選 歷久常新, 長期襟興 , 唔會過時✔ 🐰💎大家放心, 本人有潔癖, 所以交貨前, 好多袋及銀包, 都會先拎去清潔處理俾人打蠟


其他用戶仲睇咗

Longchamp

Longchamp

HK$25012

Moschino clutch

Moschino clutch

HK$2,2503

Hermes Garden Party 30cm

Hermes Garden Party 30cm

HK$15,8008

Lv Scarf

Lv Scarf

HK$3,9997