[新]🇹🇼蛋黃哥QQ糖
[新]🇹🇼蛋黃哥QQ糖
[新]🇹🇼蛋黃哥QQ糖
[新]🇹🇼蛋黃哥QQ糖
[新]🇹🇼蛋黃哥QQ糖
[新]🇹🇼蛋黃哥QQ糖

[新]🇹🇼蛋黃哥QQ糖

全新
HK$13.50
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

懶洋洋的蛋黃哥 Q彈的軟糖 新推添加益生菌的糖果 有兩種口味 - 優格柳橙🍊🍊🍊 - 優格蘋果🍎🍎🍎 每包31.5 克 跟朋友分享蛋黃哥的懶惰哲學吧~🍳 只入兩包 $15/1 $25/2


交易選擇

見面

Hong Kong


其他用戶仲睇咗

全新  食用期到 2018/2/22  德成號家鄉雞蛋卷 egg roll

全新 食用期到 2018/2/22 德成號家鄉雞蛋卷 egg roll

HK$1281

(沖繩限定)沖繩県產黑糖百力枝

(沖繩限定)沖繩県產黑糖百力枝

HK$180

☝🏻高麗人參15支庒(600克)

☝🏻高麗人參15支庒(600克)

HK$2,4003

生日糖霜曲奇 超級英雄系列

生日糖霜曲奇 超級英雄系列

HK$252