通用型 3mm / 5mm /8mm /10mm Spacer, 貨VAN 5x139.7 / 6x139.7  6MM spacer
通用型 3mm / 5mm /8mm /10mm Spacer, 貨VAN 5x139.7 / 6x139.7  6MM spacer
通用型 3mm / 5mm /8mm /10mm Spacer, 貨VAN 5x139.7 / 6x139.7  6MM spacer
通用型 3mm / 5mm /8mm /10mm Spacer, 貨VAN 5x139.7 / 6x139.7  6MM spacer

分享呢樣產品俾朋友

通用型 3mm / 5mm /8mm /10mm Spacer, 貨VAN 5x139.7 / 6x139.7 6MM spacer, 3mm / 5mm $100 一對, 8mm /10mm $140 一對 貨VAN 5x139.7 / 6x139.7 6MM spacer, $160 一對1q


交易選擇

見面

Hong Kong

discuss over phone

郵寄或配送


其他用戶仲睇咗

日產 CUBE 3 - 7 座位

日產 CUBE 3 - 7 座位

HK$50,00010

Nissan 1992 Figaro

Nissan 1992 Figaro

HK$68,00022

Honda Cf4

Honda Cf4

HK$10,00021

Toyota 8 Seats Voxy 2000cc

Toyota 8 Seats Voxy 2000cc

HK$48,00010