藏傳九眼天珠(大)
藏傳九眼天珠(大)
藏傳九眼天珠(大)

藏傳九眼天珠(大)

全新
HK$8,900
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

藏傳九眼天珠(大) @ HK$8,900

想查詢呢樣產品嘅資料,按 "傾偈買嘢"


交易選擇

見面

Hong Kong

after 2pm


其他用戶仲睇咗

1卡70份肥嘟嘟心型彩鑽戒指

1卡70份肥嘟嘟心型彩鑽戒指

HK$28,00026

S.T.DUPONT 全K金手裱,店舖買$80000至90000不等,
有心你一定找到我多謝

S.T.DUPONT 全K金手裱,店舖買$80000至90000不等, 有心你一定找到我多謝

HK$32,80023

油青玉看子成龍間茶晶玉珠頸鍊。

油青玉看子成龍間茶晶玉珠頸鍊。

HK$5,3800

红翡翠戒。

红翡翠戒。

HK$8001