竹鶴12
竹鶴12
竹鶴12
竹鶴12
竹鶴12

分享呢樣產品俾朋友

Whisky Volume: 700ml


交易選擇

見面

Hong Kong


其他用戶仲睇咗

正官庄高麗蔘精Everytime 10ml*60包

正官庄高麗蔘精Everytime 10ml*60包

HK$7502

GLENLIVET 12 YEAR OLD 700ml

GLENLIVET 12 YEAR OLD 700ml

HK$3508

Irvins鹹蛋薯片 鹹蛋魚皮

Irvins鹹蛋薯片 鹹蛋魚皮

HK$1001