手帳貼紙
手帳貼紙
手帳貼紙
手帳貼紙
手帳貼紙
手帳貼紙

分享呢樣產品俾朋友

#fairyfairystore 貼紙系列🌸好多款😍 一包包可愛既手帳貼紙❤️ ✨$12@1✨ 👉🏼和風建築物🏯 👉🏼名建築物🏙 👉🏼熊本熊🐻 👉🏼蛋黃哥🥚 👉🏼咖啡貓☕️🐈 👉🏼韓式美食🥘 👉🏼日常美食🍱 👉🏼美食貼圖🥞 👉🏼愛麗絲的夢境♠️🆕 👉🏼小倉鼠🐹🆕 甘抵🤓快啲黎揾店主落單啦😚 ————————————————————— 落單/查詢方法: ▫️📲whatsapp:68189128 ▫️📲instagram direct ▫️📲carousell 私訊 --------------------------------------------- 入數方式💳: ✅HSBC/恒生 ✅中銀 ————————————————————— 本店營運系統💃🏿: 🔘先付款丨後發貨丨🈲棄單 🔘貨品出街丨不設退換 🔘買滿$30包本地郵丨$60包面交費 🔘本店逢星期六面交/郵寄📦 🔘落單後該星期五前要完成入數💵 🔘貨品會在入數後該星期六面交/寄出📦 💓入左數記得send番入數紙俾店主吖💓 ————————————————————— 面交注意⚠️: 👉🏼買滿$60包面交🙇🏻‍♀️ 👉🏼未滿$60需+$15免面交費 👉🏼各區港鐵站❌出閘 ---------------------------------------------- 郵寄注意⚠️: 👉🏼買滿$30包本地郵📦 👉🏼未滿$30需+$5郵費 👉🏼郵寄風險自己承擔🙆🏻 ————————————————————— #手帳貼 #可愛 #手帳貼紙# 女生 #少女系列 #手帳貼紙包 #手帳貼控 #可愛系列 #建築物 #建築物手帳 #建築物貼紙 #熊本熊 #熊本熊手帳 #熊本熊貼紙#美食貼紙 #美食手帳貼紙 #蛋黃哥 #蛋黃哥手帳 #蛋黃貼紙 #咖啡貓 #咖啡貓手帳貼紙 #貓手帳貼紙 #愛麗絲 #愛麗絲手帳貼紙 #小倉鼠 #小倉鼠🐹手帳貼紙


交易選擇

見面

Hong Kong

👉🏼未滿$60需+$15 👉🏼買滿$60包面交 👉🏼先付款丨後發貨丨🈲棄單 👉🏼接受滙豐/恒生丶中銀入數 👉🏼入數之後的星期六各港鐵站交收(❌出閘) 👉🏼入數後Cap番張入數紙俾店主就得啦😚

郵寄或配送

👉🏼買滿$30包本地郵 👉🏼未滿$30需+$5 👉🏼先付款丨後發貨丨🈲棄單 👉🏼接受滙豐/恒生丶中銀入數 👉🏼逢星期六經郵局發貨 👉🏼入數之後的星期六發貨 👉🏼入數後Cap番張入數紙俾店主就得啦😚


其他用戶仲睇咗

Agnes b日版手袋掛飾

Agnes b日版手袋掛飾

HK$279

年輕不是夢 李嘉誠都食既維他命 一套三支有平

年輕不是夢 李嘉誠都食既維他命 一套三支有平

HK$2601

舊版、新版雙喜火紫

舊版、新版雙喜火紫

HK$4504

Yes Zone 獨家配件 迪士尼DISNEY 飛天小女警 iphone 7 plus 6S oppo vivo 全包軟殼 手機殻$119包郵 H29

Yes Zone 獨家配件 迪士尼DISNEY 飛天小女警 iphone 7 plus 6S oppo vivo 全包軟殼 手機殻$119包郵 H29

HK$1193