宋仲基 yes card
宋仲基 yes card
宋仲基 yes card

分享呢樣產品俾朋友

一張 $2 閃卡 $5 有意可pm☺️


交易選擇

見面

Hong Kong

只限面交 西鐵站沿線均可

郵寄或配送


其他用戶仲睇咗

Bigbang 10 The concert collection

Bigbang 10 The concert collection

HK$605

Bigbang Made Tour Final In Seoul Photobook

Bigbang Made Tour Final In Seoul Photobook

HK$806

T money card 韓國旅行 有少量餘額 小議 HK100/張,共兩張

T money card 韓國旅行 有少量餘額 小議 HK100/張,共兩張

HK$0.011