(New) Tiffany利是封 用Tiffany blue為主調,加上海洋主題金色波浪紋,突破傳統紅金色。stock: 4盒


HK$100
Hong Kong

分享呢樣產品俾朋友

(New) Tiffany利是封 用Tiffany blue為主調,加上海洋主題金色波浪紋,突破傳統紅金色。stock: 4盒 @ HK$100

想查詢呢樣產品嘅資料,按 "傾偈買嘢"


交易選擇

見面

Hong Kong