Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

christy430

No reviews

HK$200

叮噹 多啦A夢 x Hello Kitty 時間布造型公仔!

icon

Hong Kong

icon

Mailing

icon

New

叮噹同Hello Kitty既crossover,係日本好受歡迎,小編都覺得好得意,因為Sanrio一向都好識點樣塑造角色,整到佢勁得意,勁萌! 呢個叮噹係打煲呔㗎!仲有仲有,佢仲有塊時間布可以玩,去轉造型!小編一見到就即刻入貨,真係勁得意! 鍾意叮噹既真係唔好放過,因為唔係long item,完左個crossover就唔會再出,所以係期間限定! 無論叫叮噹既你,叫多啦A夢既你,小編深信呢隻來自22世紀既機械貓都比左一個快樂童年你,人人都想做大雄,有咩事都有佢幫我,可惜,大雄都要長大,叮噹都要返去未來😢 女性手掌大少少既size,唔太大隻,所以唔阻位置 :)

3 years ago In Toys

Shipping

Mailing & Delivery

郵寄(平郵)免費 順豐快遞 到付

Listed by christy430

Verified

Check seller profile