Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

HK$0

免費贈書 股壇解碼器

icon

Hong Kong

icon

Mailing

icon

Used

無 知 莫 投 資 、 投 資 先 求 知、見 善 應 固 執 、 事 後 無 謂 泣。投 資 市 場 錯 綜 複 雜 , 初 哥 往 往 只 能 在 市 旺 時 賺 得 蠅 頭 小 利 , 到 了 市 況 轉 差 , 不 但 將 所 賺 之 錢 賠 掉 , 而 且 傷 及 老 本 。本 書 為 綜 合 式 的 投 資 理 財 入 門 書 , 內 容 深 入 淺 出 , 有 助 初 哥 及 股 場 老 將 全 面 掌 握 投 資 知 識 , 終 身 受 用 「無 窮」 ; 更 有 四 位 資 深 投 資 者 大 談 在 股 壇 上 得 失 經 驗 : 石 鏡 泉 學 生 時 代 的 投 資 教 訓 黃 遠 輝 做 足 功 課 才 買 股 票 林 一 鳴 相 反 理 論 助 你 趨 吉 避 凶 陳 錦 添 散 戶 賺 千 萬 靠 勤 奮 及 痴 情

1 year ago In Textbooks

Shipping

Listed by elvistwo

Very Responsive

Verified

Check seller profile

Reviews for elvistwo

mythicland

2019 Oct

約好左交收,臨尾話驚有示威取消交收,冇問題,咪改日,或唔再買都ok, 但從此唔回覆都唔知想點