Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@osh.k

5.0

(121)

Hong Kong   ∙   Joined 1y 9m

Verified

Very Responsive

限時大減價! 大部分貨品都已經減到好低喇~ 🈹🈹🈹🈹🈹🈹🈹🈹🈹🈹🈹🈹🈹 最愛買東西,買完又唔用、唔著、唔食,最近開始決定要清理一下了,大部分東西都是完好地放置了,希望有人可以帶走佢地,有喜歡的可以留言給我哦~ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ P.S.隨時會突然減價,有興趣可以多D留意下!