Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@nxsaiboxn

5.0

(285)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 26d

Verified

Very Responsive

全部清出搬屋🏠明碼實價,只為清屋🗑 唔想煩,唔係等$開飯🍚 所以沒有價高者得,只有先出價者先得💁🏻‍♀️ 重點係無論作為賣家/買家: 你態度 = 我態度😌 態度差劣者即 block ❌ 留貨只留三日,非誠勿擾🙏🏻

Listings