nat_nat

nat_nat

Response Rate IconVery responsive
Verified with
Joined Feb 2016
Hong Kong

Feedback

 1 0 1
thiseshop
Buyer

thiseshop 不愉快交易,約交收前要三思

我唔理你係咪幫人買,但買之前唔睇清楚標題及相,你自己需要負責,你已經確認左所有時間地點。我已經到左交收地點,你不可能放人飛機,及唔要貨囉。

nat_nat
ppaphahaha
Buyer

ppaphahaha 超好嘅賣家! 準時! 愉快嘅交易! 多謝!

All Displayed