Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Tak Choi

@move-k

5.0

(12)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 5m

Verified

Very Responsive

專業營運汽車各方面的產品,包括偈油、零件、電池🔋、水潑、水箱水、還有其他汽車清潔🧽用品、種類太多未能所有都有圖片,會盡力做好、歡迎攜同相片查詢🔍,一定會盡量幫忙,以合理價格搜羅、只是希望咁多位揸車的朋友都可以買到最合適、合理、岩自己愛驅用的產品。🚗 另外,搜羅其他潮流物品和個人用品, 會定時放送.

Listings