Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

Lily Mon

@monmonlily

5.0

(118)

Hong Kong   ∙   Joined 1y 8m

Verified

Very Responsive

賣嘢純粹係唔想放咁多嘢係屋企。本著己所不欲,勿施於人!我唔係賣垃圾,全部是新淨少用及見得人的物品,所以非誠勿擾,唔好胡亂劈價😡,我落個價已經好合理,你買到我的東西,一定唔會後悔! 記著,一分錢 一分貨,冇要多你的,希望大家明白,謝謝!

Listings