Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@mon.chhichi

4.9

(195)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 6m

Verified

Mostly Responsive

。。請用中文問答,否則不作回覆。。 貨品出門,不設退貨。 ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️ 注意:2019年12月25日起面交: 只可晚上9:00元朗千色廣場 或 屯門富泰村交收 大部份物品可面交。可選擇平郵郵寄 或寄順豐,郵費須自付。 往屯門富泰村交通方法: 住旺角,深水埗,長沙灣,美孚,可搭架67x巴士直到屯門富泰村。 或搭地鐵轉西鐵 - 兆康西鐵站落車 - 出閘後 - 行去A出口 行出巴士站 會有架往富泰 K51轉程巴士 坐到總站就到。

Listings