Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@mitungg

5.0

(209)

Hong Kong   ∙   Joined 3y 3m

Verified

Very Responsive

超級購物狂一個😆 全部正貨💯不介意陪驗名牌產品💡過份議價一概不覆🙅。 ☝因爲自用所以好多都無keep單,希望大家吾好介意。 注意 ⚠️一律只接受順豐到付/郵局平郵,屯門面交⚠️ ⚠所有貨物出門恕不退換!!⚠️ ⚠️無俾評價者一律俾中評,俾番評價會改番好評 謝謝合作⚠️

Listings